Online{2022] Bản Sao Trích Lục Là Gì {Gratuit}

Bản Sao Trích Lục Là Gì. Khái quát về trích lục hộ tịch: Trích lục bản đồ địa chính là việc sao chép và thể hiện lại thông tin của một thửa đất.

Trích lục là gì? Quy định mới nhất 2021 Luật sư X
Trích lục là gì? Quy định mới nhất 2021 Luật sư X from lsx.vn

Sao lục là gì ? Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính. Thứ nhất, bản sao trích lục không thuộc đối tượng phải công chứng:

Trích lục là gì? Quy định mới nhất 2021 Luật sư X

Trích lục hộ tịch là gì? Dựa trên định nghĩa về “trích lục hộ tịch” ở phía trên thì trích lục được hiểu là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại bản sao các giấy tờ, thông tin của cá nhân có yêu cầu. Như đã trình diễn ở trên, bản sao trích lục có 02 loại là bản sao trích lục được cấp từ sổ gốc và bản sao trích lục được xác nhận từ bản chính. Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí:

More articles :