Online{2022] Có Khả Năng Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Có Khả Năng Tiếng Anh Là Gì. “maybe”, “perhaps”, “possibly” và “probably” đều mang nghĩa là có thể, có lẽ nhưng cách sử dụng không hoàn toàn giống nhau. “he’s a definite frontrunner for the job!”.

Ốc móng tay tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về hải sản
Ốc móng tay tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về hải sản from hellosuckhoe.org

Anh ta hẳn là người có triển vọng. Tôi có khả năng tiếng anh là gì, phân biệt các từ &#39có lẽ&#39 trong tiếng anh. Tôi có khả năng tiếng anh là gì maybe , perhaps , probably hay possibly là gần như câu vấn đáp chúng ta cũng có thể áp dụng mang đến câu hỏi cơ mà câu trả lời chưa hẳn “yes” tốt “no”.

Ốc móng tay tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về hải sản

Afford · competent · qualify · qualyfied. Sử dụng phím [ enter ] để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và [ esc ] để thoát khỏi. Operation là vận hành, đây là động từ diễn tả việc hoạt động của một công ty, doanh nghiệp. Chúng ta có khả năng sẽ giành được hợp đồng.

More articles :