Online{2022] Giám Sát Kho Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Giám Sát Kho Tiếng Anh Là Gì. Nhân viên kho giờ đồng hồ anh là warehouse staff. Bảng từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán mới nhất 2021.

Tư vấn giám sát tiếng Anh là gì? Mô tả công việc tư vấn giám sát
Tư vấn giám sát tiếng Anh là gì? Mô tả công việc tư vấn giám sát from timviec365.vn

Glad to be of service (rất vui vì được phục vụ). Supervisor là một thuật ngữ trong tiếng anh dùng để chỉ người giám sát. Ví dụ về sử dụng người giám sát và quản lý trong một câu và bản dịch của họ.

Tư vấn giám sát tiếng Anh là gì? Mô tả công việc tư vấn giám sát

Ví dụ về sử dụng người giám sát và quản lý trong một câu và bản dịch của họ. Giám sát nhà hàng tiếng anh là gì. Supervisor là một thuật ngữ trong tiếng anh dùng để chỉ người giám sát. Giám định và lấy mẫu tiếng anh là gì.

More articles :