Online{2022] Rising Of The Shield Hero Netflix {Gratuit}

Rising Of The Shield Hero Netflix. He is one of the “four legendary heroes” who have been summoned into a “video game” type heroic fantasy world. Due to naofumi's lack of charisma and experience he's labeled as.

Raising Your Knowledge On 'Rising Of The Shield Hero' Season 2 With Air
Raising Your Knowledge On 'Rising Of The Shield Hero' Season 2 With Air from theinnersane.com

‘rising of the shield hero’ also known as ‘tate no yuusha no nariagari,’ is an isekai anime based on light novel series written by aneko yusagi. Ang bayani ng kalasag sa lalong madaling panahon ay nakahanap ng mga kaalyado at inilagay ang paghahanda para sa paparating na alon. Iwatani naofumi was summoned into a parallel world along with 3 other people to become the world's heroes.

Raising Your Knowledge On 'Rising Of The Shield Hero' Season 2 With Air

14 rows the rising of the shield hero is an anime series adapted from the light novels of the same title written by aneko yusagi. Pagkatapos labanan ang serye ng mga pagsalakay ng demonyo, binigyan si naofumi ng dominion ng lurolana village, ang hometown ng raphtalia. Is the rising of the shield hero on netflix us? Each of the heroes respectively equipped with their own legendary equipment when summoned, naofumi received the legendary shield as his weapon.

More articles :