Online{2022] Thành Viên Tiếng Anh Là Gì {Gratuit}

Thành Viên Tiếng Anh Là Gì. Xem qua các ví dụ về bản dịch thành viên thường trực trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. Hội đồng thành viên tiếng anh là gì?

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh
Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh from thienmaonline.vn

Manager là chức danh quản lý. Một số cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng anh như là: Queen sea real estate company limited.

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh

Click để hiển thị dàn ý chính bài viết chắc hẳn, bạn sẽ thấy tên công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh có chữ.ltd, còn công ty cổ phần có chữ.jsc ở sau tên công ty. Thành viên hội đồng quản trị tiếng anh là member of management council (n) ban kiểm soát tiếng anh là control board (n) ban tổng giám đốc tiếng anh là board of general directors (n) tổng giám đốc tiếng anh là general manager (n) Hoặc người ta thường rút ngắn thành “subsidiary”. Trong tiếng anh, operation manager gồm 2 phần:

More articles :